Bà Đặng Lưu Hà
Giám đốc điều hành
Đồng sáng lập

Ban lãnh đạo

 

Bà Đặng Lưu Hà tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành biên kịch tại Việt Nam.

 

Tốt nghiệp PR và Marketing tại trường TAFE NSW, Sydney, Úc.

 

Bà đã có năm năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam và bốn năm làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

< Ban lãnh đạo